Perkhidmatan

PROSES

Rakan kongsi dan peguam kami mempunyai dalam kerjaya profesional mereka (sama ada dalam firma atau dalam pengalaman kerja mereka), pengalaman kolektif menyelesaikan 75 IPO di Malaysia, Hong Kong, Singapura, Taiwan, Australia, UK & Amerika Syarikat. Peguam Teh & Lee mempunyai pengalaman yang cukup besar dalam membantu pelbagai pelanggan dalam pelbagai jenis transaksi dan hal undang-undang. Peguam-peguam kami semua membaca dengan baik dan sedar secara komersil, diselaraskan dengan pemahaman yang baik tentang isu perakaunan dan percukaian asas, kami dapat menyediakan pelanggan kami perkhidmatan yang tidak putus-putus, berkesan dan cekap.

Our Main Legal Practice Areas

obi-pixel7propix-gHApwF6pjTg-unsplash

Securities & Capital Markets

· Initial Public Offerings (IPO) 
· Pre-listing Arrangements and Due Diligence  
· Prospectus & Shareholder Circulars 
· Submission Opinions and Securities Advice 
· Underwriting, Placement & Subscription Agreements

startup-3267505_960_720

Corporate

· Corporate Restructuring
· International Joint Ventures
· Distribution and Supply Agreements
· Employee Share Option Schemes
· Incorporation
· Joint Venture Agreements
· Opinions and Confirmations
· Share Sale Agreements
· Shareholder Agreements
· Teaming and Consortium Agreements

romain-dancre-doplSDELX7E-unsplash (1)

Litigation & Conveyancing

· Commercial Litigation
· Corporate Litigation
· Civil Litigation
· General Litigation
· Developer Project Conveyancing 
· Leases and Tenancies
· Probate and Estate Administration

Mencari Rakan Kongsi Yang Boleh Dipercayai dan Berdedikasi?

ms_MYBahasa Melayu

Perkhidmatan

"Membina pengalaman pelanggan yang baik tidak berlaku secara tidak sengaja. Ia berlaku melalui reka bentuk"

Harta Intelek

· Perjanjian Pelesenan · Perjanjian Teknologi dan Tahu Bagaimana . Perjanjian Francais

Mergers and Acquisitions

· Pengambilalihan Syarikat Awam dan Swasta · Kod Pengambilalihan dan Pematuhan

Pelaburan Ekuiti Persendirian

· Perjanjian Opsyen Panggilan dan Letak · Perjanjian Pemegang Saham

Penswastaan

· Perjanjian Konsesi

Harta Benda

· Perjanjian Usahasama Pembangunan · Pajakan dan Penyewaan · Perjanjian Jual Beli . Pemindahan Projek

Cukai

· Penyerahan Duti Setem dan Strategi · Nasihat Cukai

Litigasi Sivil

- Pertikaian tuan tanah dan penyewa - Saman liabiliti pembinaan - Saman hartanah - Pekerjaan dan perhubungan industri - Muflis - Tuntutan oleh badan pengurusan bersama dan perbadanan pengurusan

Teknologi

· Perjanjian Pengguna Akhir · Perjanjian Pelesenan dan Pemindahan Teknologi

Litigasi Komersial

- Pemulihan hutang - Pelanggaran kontrak - Pertahanan jenayah kolar putih

Litigasi Korporat

- Penggulungan secara sukarela dan wajib - Pertikaian pemegang saham - Skim penyusunan sukarela korporat - Penyingkiran pengarah syarikat

Timbang Tara dan Pengadilan

-Timbangtara komersial dan pembinaan - Tuntutan di bawah Akta Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan 2012

Probet dan Pentadbiran Harta Pusaka

- Penggubalan wasiat yang diperibadikan dan disimpan dengan selamat - Pemberian probet - Surat Mentadbir - Pengagihan aset kepada waris - Surat ikatan amanah dan surat kuasa

Kenyataan Penafian

Dengan menggunakan laman web ini, anda dianggap menerima terma dan syarat berikut:

Laman web ini dikendalikan oleh M/s Teh & Lee, sebuah firma guaman di Malaysia.

Kandungan di laman web ini disediakan untuk tujuan menyediakan maklumat umum yang dibenarkan berkaitan dengan M/s Teh & Lee. Bahan-bahan dalam laman web ini bertujuan untuk memberikan ringkasan gambaran umum tentang bidang amalan yang diliputi oleh M/s Teh & Lee dan tidak bertujuan untuk membentuk atau menggantikan nasihat undang-undang atau nasihat profesional lain. Jika anda memerlukan sebarang nasihat undang-undang atau nasihat profesional, sila hubungi rakan kongsi kami yang disenaraikan di laman web kami untuk mendapatkan nasihat undang-undang rasmi.

Semua langkah berjaga-jaga yang munasabah telah dibuat untuk memastikan kandungan dan bahan di laman web ini bebas daripada virus atau bahan lain yang boleh mengganggu atau merosakkan operasi sistem komputer pengguna. M/s Teh & Lee tidak bertanggungjawab, dan dengan ini mengecualikan semua bentuk liabiliti untuk sebarang kehilangan atau kerosakan, sehingga maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, disebabkan oleh kesesuaian, kebolehpercayaan dan ketepatan bahan yang terkandung dalam laman web ini pada bila-bila masa, dan M/s Teh & Lee tidak dapat menjamin bahawa Kandungan laman web ini, atau mana-mana tapak yang dipautkan kepadanya, akan sentiasa betul atau bebas daripada kesalahan, ralat dan virus.

M/s Teh & Lee berhak untuk meminda atau menamatkan kandungan laman web ini dan meminda terma dan syarat ini pada bila-bila masa. Penggunaan berterusan laman web ini selepas pindaan terma dan syarat ini akan dianggap sebagai penerimaan terhadap pindaan tersebut .